رسوب و خوردگی در دیگ های بخار


رسوب و خوردگی در دیگ های بخار

 

آب تغذیه دیگ بخار باید عاری از سختی باشد. گاهی به سبب کوتاهی و یا بهره برداری نادرست از دستگاه سختی گیر و یا عدم احیاء به موقع رزین ها، مقداری سختی وارد آب تغذیه دیگ بخار می شود. افزایش دمای آب در دیگ بخار حلالیت املاح آب را کاهش داده و به سبب آن آب مجاور سطوح گرم اشباع می گردد و شرایط رسوب گذاری مواد کم محلول فراهم می شود.

دانلود کامل مقاله

رسوب و خوردگی در دیگ های بخار